HEM ¦  ¦  ¦  ¦ ¦ 

Vingården »

 

 

 

Plantval »

 

 

Radernas orientering »

 

Det finns minst tre viktiga faktorer att ta hänsyn till när man planerar i vilken riktning raderna ska gå:

 

-Vingårdens lutning

-Förhärskande vindriktning sommartid

-Frost

 

Det finns idag en tydlig ambition bland de flesta svenska vinodlare att rikta raderna i nord-sydlig riktning för att då få ett jämnare ljus över raden. Då ges även möjligheten till att  druvorna ska kunna mogna lika på radens bägge sidor.

 

Om varför vi då har satt våra rader i ost-västlig riktning kan ni läsa om under fliken "Vingården".

 

Plantering »

 

Jordmån »

 

De första 30 till 40 centimetrarna är matjord där efter kommer 30 cm järnrik sand. Under sanden finns ett vattenförande skikt med grövre sand och småsten. Längst ner finns mineralrik blålera.

 

 

RONDO

 Kraftigt växande och härdig sort som dock inte klarar längre perioder med "töväder" mitt i vintern om perioden följs av stark kyla. Ger ett bra basvin med mycket färg.

REGENT

Något sämre härdighet och mindre växtkraft.

Madeleine Angevine

SOLARIS

PHOENIX

Pinot Noir

Leon Millot

Seyval Blanch

Sukribe

Zilga

Veldze

Schyler

Aurora

Cabernet Cortis

Sirame

Merlot

Cabernet Sauvignon

Elmer Swanson

 

 

 

Information »

Vingården »

Vintillverkning »

Plantor »

Sjukdomar »

Växtvårdsmedel »

Ogräsbekämpning »

Frostskydd »

Vingården i Friel© 2006 • Privacy Policy • Terms Of Use